Dessa köpvillkor gäller dig som köper varor genom antingen via Appleverkstan.se eller genom våra butiker eller annonser på Tradera.com och Blocket.se.


Gäller fr.o.m. 2016-06-01


Köpvillkor


Appleverksta'n äger och förvaltar denna sida på internet (www.appleverkstan.se). Appleverksta'n förbehåller sig rätten att ändra köpvillkoren utan något föregående varsel. De priser och köpvillkor som var online vid beställningstillfället är det som gäller för ditt köp.


Priser

Priser på Appleverkstan.se redovisas inklusive moms.

I priset på service/reparationer tillkommer frakt efter PostNords prislista.

Vid köp av begagnad dator, reservdel eller tillbehör tillkommer standardfrakt med 59kr.

Då Appleverksta'n delvis köper och säljer bagagnade varor så är Appleverksta'n icke skyldig att ange moms på kvittot vid köp av begagnad vara.

Detta stöds i enligt Mervärdesskattelag 9a kap:


Leveranstid

Appleverksta'n levererar varor med PostNord som paket. Leveranstiden är normalt 2–3 arbetsdagar. Levererar enbart inom Sverige.


Order

När Appleverksta'n tagit emot din order bekräftas denna via e-post. Appleverksta'n friskriver sig från ersättningar till kund vid leveransförsening eller skada på vara.


Betalningsalternativ

Swish

Bankgiro

Konto i Swedbank

Klarna (Tradera)


Fraktkostnad

Kostnad för frakt tillkommer utifrån PostNords prislista för reparationer och service.

Vid köp av begagnad dator tillkommer enhetsfrakt med 100kr.


Leveransförseningar

Appleverksta'n ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vara/varor levereras senare än vad som avtalats.


Transportskador

Om en transportskada skulle uppstå måste du göra en anmälan om skadan. Är ytteremballaget skadat görs anmälan direkt till transportören. Är varan skadad måste anmälan ske inom 7 arbetsdagar från det att varan togs emot. Anmälan görs då via Appleverksta'ns kontaktsida. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så ordnar Appleverksta'n med en reparation.


Instruktioner/teknisk kunskap

Nästan alla Appleverksta'ns reservdelar kräver djup teknisk kunskap och specialverktyg för att kunna installeras till rätt utrustning. Det är upp till beställaren att själv ta reda på vilka reservdelar som är nödvändiga och avgöra om installation kan göras på ett säkert sätt. Finns minsta osäkerhet rekommenderas ni istället att lämna den utrustning som avses repareras till Appleverksta'n för professionell reparation mot en tilläggsavgift, vi lämnar då även garanti på vår service.


Retur/Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan anledning inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Returnerade varor ersätts fullt vid retur i oskadat skick exklusive returfraktkostnader. Du har även 14 dagars bytesrätt som löper från den dag du mottog din beställning. Varan får funktionstestas men inte ha varit använd och skall återsändas i oskadat originalemballage med alla tillbehör som tex laddare, emballage inuti originalkartongen, skyddsplast mm. Sker retur i annat emballage eller tillbehör saknas förbehåller sig Appleverksta'n rätten att göra ett returavdrag.


Villkor för retur/Ångerrätt

Innan retur av vara kan ske skall du kontakta Appleverksta'n via kontaktsidan, och skriva varför du vill returnera varan. Du får då ett e-mail med fraktuppgifter. Vid samtliga returer står köparen för leverantörens fraktkostnader. Resterande belopp krediteras köparens konto inom 30 dagar från retur.


Ej utlöst försändelse

I fall köparen inte tar emot eller löser ut beställd vara debiteras fraktkostnaden samt en expeditionsavgift om 250 kr.


Produktgaranti/Reklamation

Appleverksta'n lämnar upp till 6 månaders garanti* på begagnad dator och reservdelar samt 120 dagars garanti på reparation. Garantin omfattar inte fel som uppkommit till följd av olyckshändelse, åverkan eller obehörigt ingrepp eller felaktig installation/inkoppling. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning. Fel skall anmärkas omedelbart efter att det upptäckts. Appleverksta'n ansvarar inte för följdfel uppkomna p.g.a. att felaktig vara använts efter det att fel upptäckts eller borde ha upptäckts.


När fel upptäcks skall kontakt tas med Appleverksta'n via Kontaktsidan. Konsument står för fraktkostnader för att reklamera. Alla garantier/reklamationer förutsätter att dessa köpvillkor, instruktioner och skötselanvisningar följts.


*Om inget anges i tex annonstexten. Hårdvara som har genomgått en "Reflow" lämnas ingen garanti, då detta är en tillfällig åtgård. Åtgärden kan fungera 14 dagar, likväl som flera år. Vad som spelar roll här är stora temperaturskillnader på kort tid.


Servicegaranti

Appleverksta'n lämnar 120 dagars garanti på utförd reparation/service. Denna garanti omfattar endast de fel som verkstaden åtgärdade.

Om reparationen avsett en fuktskadad utrustning, gäller endast servicegarantin om en fullständig sanering har genomförts av Appleverksta'n.


Tid för utfört servicearbete

Tider som anges är uppskattningar baserade på normaltider. Det kan hända att vissa reparationer tar längre tid även om det är undantagstillfällen.


Ansvarsbegränsning

En del servicearbeten kräver att eventuell innehåll i din enhet raderas, som t.ex. dokument, telefonbok, bilder, m.m. Ta backup innan varan skickas in för service-/garantiåtgärd. Appleverksta'n ansvarar inte för förlorat innehåll.


På grund av att begagnad utrustning kan ha vissa egenheter, t.ex kontaktproblem pga korrosion på kontaktytor, igenrostade skruvar, dolda fel, försvagade komponenter etc. så kan det ibland hända att nya fel uppstår vid reservdelsbyte. Appleverksta'ns ambition är att alltid lösa uppgiften utan att det drabbar kunden men i vissa fall kan det utgå en extra kostnad för att reparera dessa fel. Detta sker med godkännande från slutkund.


Försäljning till minderåriga

Du måste vara myndig dvs fyllt 18 år för att kunna handla hos Appleverksta'n.


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför Appleverksta'ns kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Appleverksta'ns sida, som gör att Appleverksta'n ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Appleverksta'n befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Appleverksta'n i Nässjö


073-6295443 * christian@appleverkstan.se


Momsregistreringsnummer: SE770411****01 

Innehar FA-skatt.